Túžba spravodlivého sa splní

„… túžba spravodlivých sa splní.“ (Pr 10,24)

Keďže je prianie spravodlivého rovnako ako on spravodlivé, Boh ho pokojne splní. Avšak ani jednotliv- com, ani spoločnosti by neprospelo, keby bolo toto zasľúbenie určené komukoľvek. Dodržiavajme Božie prikázania a Boh rád splní naše prosby.

Ak by si však spravodlivý človek prial nespravodlivú vec, takéto prianie Boh splniť nemôže. Časom spozná, že jeho želania neboli naozaj dobré, že pramenili z ne- pochopenia alebo poblúdenia a že ich nesplnenie slúžilo len na jeho dobro.

Odďaľuje Pán splnenie našich prianí? Nech nás toto dnešné zasľúbenie posmeľuje k trpezlivosti. Odoprie nám splnenie našich prosieb definitívne? Aj vtedy Mu vzdaj- me vďaku, veď On všetko dokonale pozná. Nech je našou túžbou, aby Boh splnil naše prosby, len ak to On pokladá za dobré.

Za niektoré veci však neváhajme trpezlivo prosiť – za posvätenie, užitočnosť v službe, podobnosť Kristovi, pripravenosť na nebeské kráľovstvo. Tieto dary pramenia z milosti, nie z našej prirodzenosti – sú to prosby obráteného, nie telesného človeka. Boh sa pred takýmito prosbami neuzatvára, ale hojne ich splní. „Raduj sa v Hos- podinovi a dá ti, po čom ti srdce túži!“ (Ž 37,4) Nech je to našou túžbou aj dnes!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *