Zvolím si to, čo mi zvolil On

„On vybral pre nás dedičný diel…“ (Ž 47,5)

Naši nepriatelia sú voči nám často neprajní, nie sme im však vydaní napospas. Boh sa o nás stará a v nekonečnej múdrosti nám určuje miesto na svete. Náš osud riadi múdrejší rozum, než je ten náš. Všetko riadi Boh a my sa tomu tešíme; zvoľme si to, čo pre nás vybral On. Aj keby sme si mohli vybrať podľa svojich predstáv, aj vtedy si prajme, aby sa všetko dialo podľa Božej vôle.
Sme si vedomí vlastnej nedokonalosti? Tak si radšej nechcime svoj osud riadiť sami. Môžeme byť vo väčšom bezpečí a pokoji, keď je kormidlo v Pánových rukách, než keby sme viedli loď svojho života podľa vlastných pred- stáv? Zverme často bolestivú prítomnosť a neznámu bu- dúcnosť nášmu Bohu – Otcovi, Spasiteľovi, Tešiteľovi.

Milý priateľ, zlož dnes svoje túžby ku Kristovým nohám. Ak si po tieto dni bol svojhlavý, zaťatý, chodil si podľa svojich predstáv, zapri svoje „ja“ a zver s dôverou vedenie svojho života do Pánových rúk. Povedz si: „Nech On rozhodne!“ Hoci iní pochybujú o Pánovej dokonalej moci a velebia slobodnú vôľu človeka, odpovedz im: „Bohu dôverujem nadovšetko.“ Rozhodnutie som Mu prenechal úplne dobrovoľne a prajem si, aby bol On neobmedzeným pánom môjho života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *